PROGRAM CCD
PROGRAMUL DE LUCRU AL PERSONALULUI CASEI CORPULUI DIDACTIC DOLJ

LUNI - JOI: 8.00 - 16.30

VINERI : 8.00 - 14.00

PROGRAM AUDIENTE DIRECTOR C.C.D. Dolj

profesor doctor OANA-LAVINIA ZAHARIE

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 9.00 - 11.00

PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL COMPARTIMENT PROGRAME

1. Prof. met. BALAN Camelia

LUNI: 9.00 - 11.00

MIERCURI: 14.00 - 16.00


2. Prof. met. CODOBAN Rodica

MIERCURI si JOI: 13.00 - 15.00


3. Prof. met. VASILE Stefan

LUNI: 14.00 - 16.00

JOI: 9.00 - 11.00


4. Prof. met. LITOIU Nicoleta

MARTI: 9.00 - 11.00


5. Prof. dr. met. PADUREANU Mariana

LUNI: 9.00 - 11.00

JOI: 13.00 - 15.00


6. Prof. met. VINTURIS Irina

JOI: 12.00 - 14.00


7. Prof. met. STANOI Adriana

JOI: 9.30 - 11.30


8. Prof. met. JENARU Razvan-Mircea

JOI: 12.00 - 14.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL CONTABILITATE

Admin. financiar SURUGIU Daniela

MIERCURI: 14.00 - 16.00

VINERI: 9.00 - 11.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL DOCUMENTARIST

Doc. STIRBU Roxana

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 14.00 - 16.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL INFORMATICIAN

Inf. DEACONEASA Marinela

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 14.00 - 16.00


NOUTATI

CRED - Selectie cadre didactice care ocupa functii de conducere

Documente inscriere MANAGER-CRED


FORMULAR INSCRIERE - MANAGER - CRED


CRED - Selectie cadre didactice - RED

Documente inscriere RED-CRED


FORMULAR INSCRIERE - RED - CRED


PROF - Modificare si completare - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF


PROF - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF

DOCUMENTE INSCRIERE


Newsletter PROF - FORMARE PROF III si PROF IV


Organizarea si desfasurarea programelor pentru dezvoltare profesionala continua acreditate PROF III si PROF IV in cadrul proiectului PROF - Profesionalizarea carierei didactice

Documente inscriereIn atentia directorilor, bibliotecarilor scolari si profesorilor documentaristi - baza de date CASIDRO

Formular CASIDROPrecizari privind echivalarea creditelor profesionale transferabile


Legislatie recenta (iulie-septembrie 2022)/ Proceduri, instrumente si documente pentru operationalizarea metodologiei-cadru aprobate prin OM nr. 4.224/06.07.2022 privind programele pentru dezvoltare profesionala continua


Apel propuneri pentru oferta de formare continua - an scolar 2022-2023


PROF - Adresa ME 467/146587/POCU/20.09.2022 - formare PROF III si PROF IV


Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


Apel propuneri activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2022-2023


Calendar structura an scolar 2022-2023 conform Ordinului M.E. nr. 3505/2022


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj