PROIECT POCU ID 135712Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II) – POCU/665/6/23/135712Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” Cod SMIS 2014+: 135712

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat)

Partener: Casa Corpului Didactic Dolj
Anunț prelungire termen limită de depunere dosare în cadrul procesului de recrutare și selecție în vederea participării la programe de formare continuă adresate cadrelor didactice (componenta de formare „A doua șansă” – secundar inferior) în cadrul proiectului POCU ID 135712

Anunt recrutare si selectie in vederea participarii la programe de formare continua adresate cadrelor didactice (componenta de formare - „A doua sansa” pentru invatamant secundar inferior)

Descarca anunt

Descarca Anexa 1 - format editabil

Descarca Anexa 2 - format editabil

Descarca Anexa 3 - format editabil

Descarca Anexa 4 - format editabil


Rezultate evaluare dosare si selectie grup tinta - etapa 1 (participare la programele de formare pe componenta "A doua sansa" pentru invatamant secundar inferior)

Rezultate finale selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135712. Afisat astazi 23.07.2021 ora 14:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135712 - Etapa II Evaluareaa dosarelor. Afisat astăzi 21.07.2021 ora 17:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135712 - Etapa 1. Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor. Afisat azi 19.07.2021, ora 15.30

Anunt selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135712

Descarca anunt selectie si anexe