PROIECT POCU ID 135712Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II) – POCU/665/6/23/135712Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: “Educație și competențe”

Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” Cod SMIS 2014+: 135712

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat)

Partener: Casa Corpului Didactic Dolj
Anunț prelungire termen limită de depunere dosare în cadrul procesului de recrutare și selecție în vederea participării la programe de formare continuă adresate cadrelor didactice (componenta de formare „A doua șansă” – secundar inferior) în cadrul proiectului POCU ID 135712

Anunt recrutare si selectie in vederea participarii la programe de formare continua adresate cadrelor didactice (componenta de formare - „A doua sansa” pentru invatamant secundar inferior)

Descarca anunt

Descarca Anexa 1 - format editabil

Descarca Anexa 2 - format editabil

Descarca Anexa 3 - format editabil

Descarca Anexa 4 - format editabil


Rezultate evaluare dosare si selectie grup tinta - etapa 1 (participare la programele de formare pe componenta "A doua sansa" pentru invatamant secundar inferior)

Rezultate finale selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135712. Afisat astazi 23.07.2021 ora 14:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135712 - Etapa II Evaluareaa dosarelor. Afisat astăzi 21.07.2021 ora 17:00

Rezultate selectie experti formatori pentru implementarea proiectului POCU 135712 - Etapa 1. Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor. Afisat azi 19.07.2021, ora 15.30

Anunt selectie experti formatori pentru implementarea proiectului 135712

Descarca anunt selectie si anexe


NOUTATI

Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


CRED - Selectie cadre didactice care ocupa functii de conducere

Documente inscriere MANAGER-CRED


FORMULAR INSCRIERE - MANAGER - CRED


CRED_Selectie cadre didactice din invatamantul primar si gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare "Resurse educationale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2", acreditat de Casa Corpului Didactic Olt


Anunt aprobare oferta de formare continua CCD Dolj, an scolar 2021-2022


Apel propuneri pentru oferta de formare continua - 2021-2022


Rezultate selectie cadre didactice proiect PROF


Apel pentru propuneri de activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2021-2022


Campania gratuita pentru profesori - ECDL Pedagogie digitala


Ordinul 5967 din 06 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile


O.M.E. nr. 3243 din 05 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021-2022


Precizari cu privire la prevederile legislative in vigoare, referitoare la derularea activitatilor de formare din cadrul programelor de formare continua acreditate


In atentia directorilor, bibliotecarilor scolari si profesorilor documentaristi - masuri care privesc accesul si contactul cu publicul vizitator


Chestionar privind analiza nevoii de integrare a tehnologiei digitale in procesul de predare-invatare- evaluare


16 martie 2020 - Comunicat al CCD Dolj privind continuarea activitatii didactice


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


Nota MEN Nr. 1482/DGISSEP/12 iunie 2019 - Informare cu privire la cele mai recente evolutii ale unor initiative dezvoltate de Consiliul Europei in domeniul educatiei


Lansarea campaniei Consiliului Europei "Free to speak-safe to learn" Democratic school for all si a Cadrului de referinta al competentelor pentru o cultura democratica


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj


Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua "Abordari moderne in Psihopedagogia speciala"


Concurs Time To Move