PROGRAM CCD
PROGRAMUL DE LUCRU AL PERSONALULUI CASEI CORPULUI DIDACTIC DOLJ

LUNI - JOI: 8.00 - 16.30

VINERI : 8.00 - 14.00

PROGRAM AUDIENTE DIRECTOR C.C.D. Dolj

profesor doctor OANA-LAVINIA ZAHARIE

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 9.00 - 11.00

PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL COMPARTIMENT PROGRAME

1. Prof. met. BALAN Camelia

LUNI: 9.00 - 11.00

MIERCURI: 14.00 - 16.00


2. Prof. met. CODOBAN Rodica

MIERCURI si JOI: 13.00 - 15.00


3. Prof. met. VASILE Stefan

LUNI: 14.00 - 16.00

JOI: 9.00 - 11.00


4. Prof. met. LITOIU Nicoleta

MARTI: 9.00 - 11.00


5. Prof. dr. met. PADUREANU Mariana

LUNI: 9.00 - 11.00

JOI: 13.00 - 15.00


6. Prof. met. VINTURIS Irina

JOI: 12.00 - 14.00


7. Prof. met. STANOI Adriana

JOI: 9.30 - 11.30


8. Prof. met. JENARU Razvan-Mircea

JOI: 12.00 - 14.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL CONTABILITATE

Admin. financiar SURUGIU Daniela

MIERCURI: 14.00 - 16.00

VINERI: 9.00 - 11.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL DOCUMENTARIST

Doc. STIRBU Roxana

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 14.00 - 16.00


PROGRAM CONSULTATII CU PUBLICUL INFORMATICIAN

Inf. DEACONEASA Marinela

MARTI: 9.00 - 11.00

JOI: 14.00 - 16.00


NOUTATI

Apel propuneri pentru oferta de formare continua - an scolar 2023-2024


Procedura echivalare programe complementare - Anexa 2 la Nota 4663 DGMRURS din 19.09.2022 - an scolar 2023-2024


Apel propuneri de articole pentru editarea numarului 16 al revistei EURODIDACTICA XXI


Organizarea si derularea programului de formare - Abilitare curriculara pentru educatie timpurie


Completarea Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica din invatamantul preuniversitar


Participarea personalului didactic din unitatile de invatamant la programul de instruire online MATE


Actualizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Dolj, an scolar 2022-2023


PROF - Modificare si completare - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF


PROF - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF

DOCUMENTE INSCRIERE


Newsletter PROF - FORMARE PROF III si PROF IV


Organizarea si desfasurarea programelor pentru dezvoltare profesionala continua acreditate PROF III si PROF IV in cadrul proiectului PROF - Profesionalizarea carierei didactice

Documente inscrierePrecizari privind echivalarea creditelor profesionale transferabile


Legislatie recenta (iulie-septembrie 2022)/ Proceduri, instrumente si documente pentru operationalizarea metodologiei-cadru aprobate prin OM nr. 4.224/06.07.2022 privind programele pentru dezvoltare profesionala continua


PROF - Adresa ME 467/146587/POCU/20.09.2022 - formare PROF III si PROF IV


Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


Apel propuneri activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2022-2023


Calendar structura an scolar 2022-2023 conform Ordinului M.E. nr. 3505/2022


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj