Contact
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

STR. ION MAIORESCU, NR. 6

CRAIOVA, CP 200760

TEL. 0251 / 421159

FAX. 0251 / 595174

e-mail: ccddolj@gmail.com

web: www.ccddj.ro

NOUTATI

Reprogramare - Cercul metodic al bibliotecarilor scolari si profesorilor documentaristi din judetul Dolj


Apel propuneri de articole pentru editarea numarului 16 al revistei EURODIDACTICA XXI


CRED - Selectia cadrelor didactice din invatamantul primar si gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, in vederea participarii la programul de formare profesionala continua "Proiectarea și implementarea activitatilor de tip outdoor in Curriculumul national pentru invatamant primar si gimnazial - CREDactout.


Organizarea si derularea programului de formare - Abilitare curriculara pentru educatie timpurie


Completarea Corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica din invatamantul preuniversitar


Participarea personalului didactic din unitatile de invatamant la programul de instruire online MATE


Actualizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Dolj, an scolar 2022-2023


PROF - Modificare si completare - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF


PROF - Apel de selectie nr. 3 din 28 decembrie 2022 - experti PROF

DOCUMENTE INSCRIERE


Newsletter PROF - FORMARE PROF III si PROF IV


Organizarea si desfasurarea programelor pentru dezvoltare profesionala continua acreditate PROF III si PROF IV in cadrul proiectului PROF - Profesionalizarea carierei didactice

Documente inscrierePrecizari privind echivalarea creditelor profesionale transferabile


Legislatie recenta (iulie-septembrie 2022)/ Proceduri, instrumente si documente pentru operationalizarea metodologiei-cadru aprobate prin OM nr. 4.224/06.07.2022 privind programele pentru dezvoltare profesionala continua


Apel propuneri pentru oferta de formare continua - an scolar 2022-2023


PROF - Adresa ME 467/146587/POCU/20.09.2022 - formare PROF III si PROF IV


Adresa ME - Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica


Apel propuneri activitati metodice, stiintifice si culturale - an scolar 2022-2023


Calendar structura an scolar 2022-2023 conform Ordinului M.E. nr. 3505/2022


Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national


In atentia Directorilor, responsabililor cu perfectionarea si a tuturor cadrelor didactice care organizeaza activitati stiintifice, metodice si culturale avizate de C.C.D. Dolj